Proiectare si Executie – Lucrari de amenajare pentru obtinerea Autorizatiei de Securitate la Incendiu la Gradinita cu orar prelungit nr. 2 Popesti-Leordeni

 • Denumirea obiectivului de investiţie:Proiectare si Executie – Lucrari de amenajare pentru obtinerea Autorizatiei de Securitate la Incendiu la Gradinita cu orar prelungit nr. 2 Popesti-Leordeni
 • Amplasament: str.Scolii, nr. 2, Oras Popesti-Leordeni
 • Categoria de importanta: C - NORMALA
 • Beneficiar:Oras Popesti-Leordeni
_

Descriere Lucrari

Servicii de Proiectare

 • Elaborare documentatie de Proiectare faza PTE (Proiect Tehnic de Executie);
 • Asistenta Tehnica in timpul Executiei;

Executie Lucrari

 • au fost mărite golurile tuturor ușilor de la sălile de clasă;
 • au fost schimbate sensurile de deschidere ale tuturor uşilor de pe traseele de evacuare care, în prezent, se deschid în sens invers deplasării spre exterior, și montarea de dispozitive de autoînchidere acolo unde lipsesc;
 • montarea unor uşi rezistente la foc EI60’ si EI90-C la unele spatii;
 • au fost montate corpuri de iluminat pentru evacuare la ușile de acces/evacuare și pe coridoare se realizează un iluminat de siguranță de evacuare și de circulație cu luminoblocuri de tip permanent, în construcție etanșă IP42, cu baterii de acumulatori incluse Ni-Cd, autonomie minim 2 h și lămpi tip LED. Ele sunt alimentate din tablourile normale, cu cabluri de tip CYYF 3×1,5 mmp pozate în tuburi de protecție de la un circuit dedicat, protejat cu disjunctor automat de 10A. Sunt marcate cu luminoblocuri inscripționate corespunzător stingătoarele de incendiu și hidranții de la interior.
 • montare trapa de desfumare automata in tavanul casei scarii, dimensiuni 1.00 m x 1.00 m
 • demolare pereti existenti din gips-carton si executia unor pereti noi din gips-carton rezistenti la foc 180min
 • refacere trasee electrice si montare tablou electric
 • montare panouri rezistente la foc 15 min pe balustrada scarii exterioare de evacuare
 • montarea unui geam securizat si rezistent la foc 30 min, cu rama CO din aluminiu
 • a fost montat un sistem de detectie si avertizare incendiu format din detectori multicriteriali montati în fiecare spațiu al gradinitei, cu excepția grupurilor sanitare (în care nu se depozitează materiale sau deșeuri), sirene de interior si de exterior, detectori de flacara pentru exterior, centrala adresabila, etc.

LucrariLucrari 2020

autonbaterii de acumulatori incluse Ni-CdChepeng rezistent la foc 30 mincorpuri de iluminat pentru evacuareEI90’mărirea golurilor tuturor ușilor de la sălile de clasăomie minim 2 h lămpi tip LEDschimbarea sensurilor de deschidere a uşilor de pe traseele de evacuaresistem de autoînchidere;sistem de detectie si avertizare incendiuuşi rezistente la foc EI60’