Executie Lucrari de Reparatii la Hidroizolatii perimetrale Subsol Cladire Administrativa

 • Denumirea obiectivului de investiţie:Executie Lucrari de Reparatii la Hidroizolatii perimetrale Subsol Cladire Administrativa
 • Amplasament: Bulevardul Ghencea, Bucuresti
 • Categoria de importanta: C - NORMALA
 • Beneficiar:Unitate Militara
_

Descriere Lucrari

Executie Lucrari

 • desfacerea bordurilor existente din beton simplu
 • demolarea parțială cu mijloace mecanizate a elementelor din beton
 • săpătură de pământ în spații limitate cu maluri nesprijinite
 • executie strat de umplutură din balast compactat, cu placă compactoare
 • protejarea la turnarea betonului cu hârtie Kraft
 • preparare, turnare, transport beton de pantă C8/10
 • aplicare amorsă bituminoasă pe suprafețe orizontale și hidroizolație executată la cald cu membrană bituminoasă
 • aplicare amorsă pe suprafețe verticale, hidroizolare dublu strat la rece la fundație cu emulsie bituminoasă hidroizolantă (solvenți pe baza de bitumuri emulsionate în apă cu agregate fine speciale și adezivi, inclusiv amorsă) și hidroizolarea suprafețelor cu membrană rigida (hdpe ), fixată mecanic (sau tehnologii similare specifice)
 • confecționarea și montarea armăturilor ϕ8 PC52
 • preparare, turnare, transport beton de pantă C20/25;
 • transportul și montarea rigolelor pietonale cu panta 0.6% cu grătar metalic inclusiv plăci de capăt
 • umplerea rosturilor dintre trotuar și soclul clădirii cu bitum ( mastic bituminos)
 • montare borduri (dimensiuni 10 x 15 x 100 cm)
 • montare pavaj existent

LucrariLucrari 2020

(solvenți pe baza de bitumuri emulsionate în apă cu agregate fine speciale și adeziviaplicare amorsă bituminoasă pe suprafețe orizontale și hidroizolație executată la cald cu membrană bituminoasăaplicare amorsă pe suprafețe verticalecu placă compactoaredemolarea parțială cu mijloace mecanizate a elementelor din betondesfacerea bordurilor existente din beton simpluexecutie strat de umplutură din balast compactatfixată mecanic (sau tehnologii similare specifice) confecționarea și montarea armăturilor ϕ8 PC52 prepararehidroizolare dublu strat la rece la fundație cu emulsie bituminoasă hidroizolantăinclusiv amorsă) și hidroizolarea suprafețelor cu membrană rigida (hdpe)montare borduri (dimensiuni 10 x 15 x 100 cm)montare pavaj existentpreparareprotejarea la turnarea betonului cu hârtie Kraftsăpătură de pământ în spații limitate cu maluri nesprijinitetransport beton de pantă C20/25transport beton de pantă C8/10transportul și montarea rigolelor pietonale cu panta 0.6% cu grătar metalic inclusiv plăci de capătturnareumplerea rosturilor dintre trotuar și soclul clădirii cu bitum (mastic bituminos)