DOCUMENTATIE DALI SI PROIECTARE REFACERE GARD EXISTENT DIN ELEMENTE PREFABRICATE PENTRU SCOALA GIMNAZIALA, NR. 3 – POPESTI LEORDENI

proiectare case
proiectare constructii
  • Denumirea obiectivului de investiţie:DOCUMENTATIE DALI SI PROIECTARE REFACERE GARD EXISTENT DIN ELEMENTE PREFABRICATE PENTRU SCOALA GIMNAZIALA, NR. 3 – POPESTI LEORDENI
  • Amplasament: Str. Domnita Balasa, nr. 13, Popesti Leordeni, ILFOV
  • Categoria de importanta: D-REDUSA
  • Beneficiar:SRL PRIMARIA ORASULU POPESTI LEORDENI
_

Descriere proiect

Situaţia existentă şi necesitatea realizării lucrărilor de intervenţii
Pe terenul situat in str. Domnita Balasa, nr. 13, Popesti Leordeni, Jud. Ilfov, se propune modernizarea gardului existent, care delimiteaza proprietatea Scolii Gimnaziale nr. 3.
Sistemul constructiv este realizat astfel :
Gard perimetral
Situatie existenta :
Gardul existent este compus din elemente prefabricate din beton armat si prevazut cu porti de acces executate din elemente metalice sudate. La momentul actual gardul se afla intr-o stare avansata de degradare, elementele prefabricate prezinta desprinderi locale si suprafete cu beton exfoliat, fisuri prin care pot fi observate armaturile elementelor prefabricate. Portile de acces prezinta zone semnificative cu rugina precum si deficiente referitoare la inchiderea sau deschiderea acestora.
Pe aliniamentul aflat in spatele cladirii au fost costatate zone cu diferente de nivel al solului rezultate din tasari in plan vertical cauzate de ploi abundente.
Situatie propusa :
– infrastructura propusa:
Fundatii izolate sub stalpi de beton armat legate cu centura de beton armat de 20×40 pe intreg perimetrul gardului
– suprastructura propusa :
Stlapi de beton prefabricati intre care sunt asezate panouri de beton prefabricate.
Se propun lucrari de demolare pentru Gardul Existent precedate de lucrari de executie pentru un gard nou. Gardul nou executat va respecta o solutie tehnica similara cu situatia existenta: montarea unor elemente prefabricate din beton armat, confectionare unor porti de acces din profile metalice, stabilizarea zonelor de teren unde exista tasari mari si alte lucrari necesare executiei gardului nou.

proiecte1